GLS

Hivatalos Partner

Hívja központi számunkat!
+36-30-691-85-27

Adatvédelmi irányelvek

1. Általános tudnivalók

A WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt. tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt. milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a mind három cég nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt. honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.
Amennyiben személyes adatokat bocsát a WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

3. Biztonság

A WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt. azon szerződéses partnerei, akik a WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Gyermekek személyes adatai

A WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt. -nek nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. (Ahol szükséges, ott a megfelelő helyeken a WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt. kiemelten fel fogja hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy ne küldjenek semmilyen személyes adatot a. WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt számára.) Amennyiben 14 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt -nek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt.-hez. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

5. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (WEST-START Kft. 4031 Debrecen Kadosa u.12, WEST-PARCEL Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u.12 , T-START-TRANS Bt., 4031 Debrecen, Kadosa u.12), vagy e-mailben (startwest@gmail.com). Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.
Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a WEST-START Kft., WEST-PARCEL Kft. és T-START-TRANS Bt milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

6. Az adatkezelésért felelős:

cégnév: WEST-START Kft.
weblap: www.west-start.hu
székhely: 4031 Debrecen Kadosa u 12

cégnév: WEST-PARCEL Kft.
weblap: www.west-start.hu
székhely: 4031 Debrecen Kadosa u 12

cégnév: T-START-TRANS Bt:
weblap: www.west-start.hu
székhely: 4031 Debrecen Kadosa u 12